INJEKTIONER

Injektioner

Vi på Skintastic erbjuder olika injektionsbehandlingar, som utförs endast av medicinsk legitimerad personal enligt den nya lagen som började gälla 1 juli 2021. Vi har patient och behandlingsskadeförsäkring via Folksam och vi är anslutna till IVO. Åldersgränsen är 18 år på samtliga injektionsbehandlingar.