Botox

Botox

Om Botulinumtoxin (Botox)

Botox är ett varumärke men används i folkmun som en förkortning av botulinumtoxin typ A och är en av världens vanligaste medicinska estetiska behandling.


Botulinumtoxin är en muskelavslappnande rynkbehandling som begränsar aktiviteten i de muskler som orsakar rynkor. När aktiviteten avtar minskar rynkorna. Detta sker genom att toxinet blockerar nervsignaler som gör att muskler kan dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor som skapats av att du till exempel kisat eller rynkat pannan, mjukas upp och blir mindre synliga.


Behandlingsindikationer

 • Markerade linjer mellan ögonbrynen (s.k. argrynkan/bekymmersrynkan)
 • Rynkor runt ögonen (kråksparkar) 
 • Horisontella linjerna i pannan
 • Olika typer av asymmetrier i ansiktet


Medicinskt används botulinumtoxin för att behandla:

 • Överdriven svettning/Hyperhidros (för mer info läs under separat rubrik)
 • Spänningshuvudvärk 
 • Överaktiv käkmuskulatur (tandgnissling/bruxism).


Andra behandlingsområden:

 • Sura mungipor
 • Haka ("apelsin haka")
 • Bunny lines
 • Gummy smile
 • Lip flip
 • Linjer runt munnen ("rökrynkor")
 • Ögonbrynslyft
 • Halsen/Platysma
 • Undre ögonlocket
 • Huden/Microtox


I regel utförs behandlingen på redan befintliga rynkor och linjer. Men ibland kan förebyggande behandling vara lämplig om man har utpräglade anlag för att utveckla markerade rynkor eller en mycket aktiv ansiktsmuskulatur.


Förväntat resultat

 • Nästan alla klienter får en påtaglig minskning av rynkorna. Pannan blir slät, den arga rynkar försvinner och skrattrynkorna slätas ut. Man ser helt enkelt yngre och piggare ut.
 • Resultatet av en botox behandling kommer gradvis och börjar först synas efter ca 3-6 dagar och får full effekt efter ca 14 dagar. Effekten av behandlingen varar i ca 3-6 månader och bör inte upprepas oftare än var tredje månad. De allra flesta av våra kunder kommer för en ny behandling med 4 månaders intervall. 


Att tänka på innan behandlingen

 • Botox skall inte användas om du planerar på att bli gravid, är gravid eller ammar. Det finns i dagsläget inga bevis för att botulinumtoxin utgör en risk i samband med graviditet men det finns heller inga bevis för motsatsen. Därför avråds den som är gravid från att använda botox som en försiktighetsåtgärd.
 • Behandlingen bör inte användas på personer som lider av vissa muskel- nervsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.
 • För att minimera risken för eventuella blåmärken eller svullnad rekommenderar vi att du undviker läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t.ex. Treo och Magnecyl), NSAID preparat (t.ex. Ipren) eller kosttillskott såsom Omega 3, 6 och E-vitamin ca 1 vecka innan behandling. Intag av större mängder alkohol 1 vecka innan behandling bör också undvikas. 


Att tänka på efter behandlingen

 • Använd musklerna som blivit behandlade för att påskynda effekten, max effekt uppnås efter ca 14 dagar.
 • Träna inte på 24h.
 • Undvik alkohol på 24h, då det finns risk för spridning. 
 • I vissa fall kan toxinet sprida sig och påverka andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till hängiga ögonlock/ögonbryn eller asymmetrier. Orsaken till detta kan vara att Botox inte injicerats korrekt eller pga att man som klient inte skött eftervården enligt rekommendation. Dessa typer av biverkningar kan i de allra flesta fall korrigeras eller behandlas, men i vissa fall kan de kvarstå en längre tid.
 • Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Vissa upplever mild huvudvärk 1-2 dagar efter behandlingen. De flesta biverkningar försvinner oftast inom en vecka.


Pris

Från 1900kr